Sevindirici Haber İlkeleri   


CENNETTEKİ BABAMIZA DUA ETMEK

8. Bölüm

DUA NEDİR?

Öğretmenler için: Bu bölüm beş başlık altında organize edilmiştir. Her başlık dua hakkında bir sorudan oluşur. Bu soruları dersinizde yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Eğer sınıf ortamı küçük gruplar oluşturmanıza müsaade ediyorsa, sınıf üyelerini kendi aralarında görüşmeleri için birkaç gruba bölün. Her gruba bu bölümdeki sorulardan birini verin. Her gruptan kendilerine verilen bölümleri okuyup tartışmalarını ve kişisel tecrübeleri paylaşmalarını isteyin. Ardından sınıf olarak bu beş bölümü, sınıf üyelerinin en çok ilgi duyduğu sorulara odaklanarak tartışın.

İsa şöyle öğretti: “Baba’ya benim adımla sürekli dua etmelisiniz” (3. Nefi 18:19).

Dua etmek, burada dünyada olduğumuz sürece sahip olduğumuz en büyük nimetlerden bir tanesidir. Dua ederek, Cennetteki Babamızla iletişim kurabilir ve bize her gün yol göstermesini isteyebiliriz.

Dua, Cennetteki Babamızla, içtenlikle ve yürekten konuşmaktır. Tanrı’dan başka hiç kimseye dua etmemeliyiz. Başka hiçbir varlığa ya da insan ya da Tanrı tarafından yapılan hiçbir şeye dua etmeyiz (bkz. Mısırdan Çıkış 20:3--5).

Niçin Dua Ederiz?

Dua etmek, dünyanın başlangıcından beri sevindirici haberin önemli bir parçası olmuştur. Rab’bin bir meleği Adem ile Havva’ya tövbe etmelerini ve Oğul’un adıyla Tanrı’ya yakarmalarını emretmiştir (bkz. Musa 5:8). Bu emir hiçbir zaman kaldırılmamıştır. Dua Tanrı’ya yaklaşmamıza yardım edecektir. Bütün düşüncelerimiz, sözlerimiz ve davranışlarımız dualarımızdan etkilenir.

Şeytanın ve onun takipçilerinin ayartmalarına karşı koyup güçlü olmak için dua etmeliyiz (bkz. 3. Nefi 18:15; Ö&A 10:5). Dua edip günahlarımızı Tanrı’ya itiraf etmeli ve O’ndan bizi affetmesini istemeliyiz (bkz. Alma 38:14).

Günlük hayatımızda Kutsal Ruh’un rehberliği ve yardımı için dua etmeliyiz. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız, komşularımız, ürünlerimiz ve hayvanlarımız, günlük işlerimiz ve diğer etkinliklerimiz için dua etmeliyiz. Düşmanlarımızdan korunmak için dua etmeliyiz. (Bkz. Alma 34:17--27.)

Cennetteki Babamıza duyduğumuz sevgiyi ifade etmek ve O’na kendimizi daha yakın hissetmek için dua etmeliyiz. Babamıza dua ederek refahımız, rahatımız ve bize her gün verdiği şeyler için teşekkür etmeliyiz (bkz. 1. Selanikliler 5:18). Cennetteki Baba’ya bize sevindirici habere uygun olarak yaşama gücü vermesi için dua etmeliyiz.

Dua etmemiz gerekir, böylece sonsuz hayata götüren dar ve ince yolda yürümeye devam edebiliriz. Bütün doğruluğun yaratıcısı olan Tanrı’ya dua etmeliyiz, böylece düşüncelerimizde, sözlerimizde ve davranışlarımızda doğru olabiliriz.

·         Dua Cennetteki Baba’ya yakınlaşmanıza nasıl yardımcı olur?

  

   Ne Zaman Dua Etmeliyiz?

Sesli ya da sessiz olsun, Cennetteki Babamızla iletişim kurma ihtiyacı hissettiğimiz her zaman dua edebiliriz. Bazen içimizi O’na dökebilmek için yalnız olmaya ihtiyaç duyarız (bkz. Matta 6:6). Aynı zamanda günlük işlerimizi yaparken de dua edebiliriz. Bir Kilise toplantısında, evimizde, yolda ya da caddede yürürken, çalışırken, yemek hazırlarken veya nerede olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım dua edebiliriz. Gündüz ya da gece her zaman dua edebiliriz. Yalnızken ya da başkaları ile beraberken dua edebiliriz. Cennetteki Babamızı her zaman düşüncelerimizde tutabiliriz (bkz. Alma 34:27).

Bazen dua etmek istemeyebiliriz. Kızgın veya umutsuz ya da üzgün olabiliriz. Böyle zamanlarda, dua etmek için özel çaba göstermeliyiz (bkz. 2. Nefi 32:8--9).

Hepimiz en azından her akşam ve her sabah gizli olarak dua etmeliyiz. Kutsal yazılar, sabah, öğlen ve akşam dua edilmesinden söz eder (bkz. Alma 34:21).

Aile duası etmemiz emredilmiştir, böylece ailelerimiz bereket alabilecektir (bkz. 3. Nefi 18:21). Kilise liderlerimiz ailece her sabah ve akşam dua etmemizi öğütlemişlerdir.

Ayrıca, her yemekten önce şükretmek ve yemeğin kutsanmasını istemek gibi bir ayrıcalığımız bulunmaktadır.

Bütün Kilise toplantılarımız dua ile açılır ve kapatılır. Rab’be verdiği nimetleri için şükreder ve kendisini memnun edeceğimiz şekilde ibadet edebilmek için O’ndan yardımını isteriz.

Nasıl Dua Etmeliyiz?

Nerede olursak olalım, ayakta ya da diz çökerek, sesli ya da sessiz, kendi başımıza ya da bir grup adına dua ettiğimizde her zaman inançla, “samimi bir yürekle, doğru amaçla” dua etmeliyiz (Moroni 10:4).

Cennetteki Babamıza dua ederken, yüreğimizde gerçekten hissettiklerimizi O’na anlatmalı, O’na sırlarımızı açmalı, O’ndan bizi affetmesini istemeli, O’ndan ricada bulunmalı, O’na teşekkür etmeli ve O’na olan sevgimizi ifade etmeliyiz. Anlamsız sözleri ve deyimleri tekrarlamamalıyız (bkz. Matta 6:7--8). Arzu ettiğimiz şeylerin bizim için en iyisi olamayabileceğini hatırlayarak, daima O’nun isteğinin olmasını dilemeliyiz (bkz. 3. Nefi 18:20). Dualarımızı İsa Mesih’in adıyla bitiririz (bkz. 3. Nefi 18:19).

Dualar Nasıl Cevaplandırılır?

·         Dualarımıza cevap verildiğini neden her zaman kolay bir şekilde göremeyiz? Dualarımızın cevaplarının neden hemen ya da istediğimiz şekilde gelmediğini düşünüyorsunuz?

İçtenlikle ettiğimiz dualar her zaman cevaplandırılır. Bazen cevaplar olumsuz olabilir, çünkü bizim için iyi olmayan bir şeyi istemiş olabiliriz. Bazen cevap olumludur ve biz yapmamız gereken şeyle ilgili olarak sıcak ve rahat bir duygu hissederiz (bkz. Ö&A 9:8--9). Bazen de cevap “biraz bekle” olur. Dualarımız daima, Rab’bin bize en iyi şekilde yardımcı olacağını bildiği bir zamanda ve şekilde cevaplandırılır.

Bazen Rab dualarımızı başka insanlar vasıtasıyla cevaplandırır. İyi bir arkadaşımız, eşimiz, anne babamız ya da aile üyelerimizden birisi, bir Kilise liderimiz, bir misyoner sayesinde---bu kişilerden herhangi birisi dualarımıza cevap verecek eylemleri yapmak için esinlenmiş olabilir. Evde olan bir kaza sonucu bebeği yaralanan genç bir annenin başından geçenler bunun bir örneğidir. Çocuğunu doktora götürme imkanı yoktu. Bu mahalleye yeni taşınmıştı ve komşularını tanımıyordu. Genç anne yardım için dua etti. Birkaç dakika içinde, komşularından birisi kapıyı gelerek şunları söyledi: “İçimden buraya gelip, bir yardıma ihtiyacınız olup olmadığını sormam gerektiğini hissettim.” Komşusu genç annenin bebeği doktora götürmesine yardımcı oldu.

Çoğu kez Tanrı bize kendi dualarımızın cevabını bulacak gücü verir. Biz yardım için dua ederken, arzu ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

İsa Mesih’in sevindirici haberine uygun olarak yaşar ve her zaman dua edersek, sevinç duyarız ve mutlu oluruz. “Alçakgönüllü ol; ve Tanrın olan Rab elinden tutup sana yol gösterecek ve dualarını cevaplandıracaktır” (ÖA 112:10).

·         Cennetteki Baba dualarınızı nasıl cevaplamıştır?

Ek Kutsal Yazılar ve Diğer Kaynaklar

·        

·            Yakup 1:5 (ne için dua edilir)

·           1. Selanikliler 5:17; Mezmurlar 55:17; 2. Nefi 32:9 (ne zaman dua edilir)

·            Alma 34:26 (nerede dua edilir)

·           3. Nefi 19:6, 24; (nasıl dua edilir)

·            Ö&A 88:63--65 (dualar nasıl cevaplandırılır)

·             Moroni 10:3--5; Alma 37:37 (dua ile ilgili vaatler)

·         Yakup 5:16 (doğru kişilerin ettiği duaların gücü)

·         Kutsal Kitap Sözlüğü, “Dua,” 753

Sabahları ve geceleri hem kişisel olarak hem de ailece dua etmeliyiz.

<}89{><0}{0>THE HOLY GHOST<}64{>

Home -  Ev