Sevindirici Haber İlkeleri  


Ünite II - TANRI’NIN HUZURUNDAN AYRILMAK

YARATILIŞ

5. Bölüm

Tanrı’nın Bizim İçin Olan Planı

Cennetteki anne ve babamızla onların ruh çocukları olarak yaşarken, Cennetteki Babamız daha çok ona benzememiz için yaptığı planını bize anlattı. O’nun planını duyduğumuzda, sevinç çığlıkları attık (bkz. Eyüp 38:7). Yeni tecrübeler için hevesliydik. Bunların gerçekleşmesi için, Baba’nın huzurundan ayrılmamız ve ölümlü bedenlere sahip olmamız gerekiyordu. O’na benzemeye hazırlanabilmek için yaşayacak başka bir yere ihtiyacımız vardı. Yeni evimizin adı yeryüzüydü.

İsa Yeryüzünü Yarattı

Bu dünyayı ve içindeki her şeyi İsa Mesih yarattı. O ayrıca başka birçok dünyayı da yarattı. Bunu, Cennetteki Babamızın talimatı doğrultusunda rahiplik gücüyle yaptı. Tanrı Baba şöyle dedi: “Sayısız dünyalar yarattım; . . . ve onları Biricik Oğlum’un aracılığıyla yarattım” (Musa 1:33). Bu gerçeğe ilişkin olarak başka tanıklıklarımız da bulunmaktadır. Joseph Smith ve Sidney Rigdon, bir görümde İsa Mesih’i gördüler. Şöyle tanıklık ettiler: “Öyle ki O’nun aracılığıyla ve O’nun sayesinde ve O’ndan olmak üzere, dünyalar yaratılmaktadır ve yaratılmıştır ve orada yaşayanlar Tanrı’nın babası olduğu oğulları ve kızlarıdır (Ö&A 76:24).

Yaratılışın Gerçekleştirilmesi

Yeryüzü ve üzerindeki her şey fiziksel olarak yaratılmadan önce ruhsal olarak yaratıldı (bkz. Musa 3:5). Fiziksel olarak dünyayı yaratma planları yapılırken, İsa kendisiyle birlikte olanlara,  “Orada boşluk olduğu için, aşağıya ineceğiz, . . . ve bunların [Cennetteki Babamızın ruh çocuklarının] yaşayabilecekleri bir yeryüzü hazırlayacağız” dedi (İbrahim 3:24).

Babanın talimatı doğrultusunda, İsa yeryüzünü oluşturdu ve organize etti. Geceyi ve gündüzü yaratmak için ışığı karanlıktan ayırdı. Güneşi, ayı ve yıldızları oluşturdu. Denizleri, ırmakları ve gölleri yapmak için suları karalardan ayırdı. Yeryüzünü güzel ve verimli hale getirdi. Her türlü otları, ağaçları, çiçekleri ve diğer bitkileri yarattı. Bu bitkiler, içlerinde yeni bitkilerin büyüyebileceği tohumları içeriyorlardı. Sonra hayvanları yarattı---her türlü balık, sığır, böcekler ve kuşlar. Bu hayvanların kendi türlerini üretme özellikleri vardı.

Şimdi yeryüzü en büyük yaratılış için hazırdı---insanoğlu. Ruhlarımıza etten ve kemikten bedenler verilecek ve böylece yeryüzünde yaşayabileceklerdi. “Ve ben Tanrı, başlangıçtan beri benimle birlikte olan Biricik Oğluma şöyle dedim: ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım’; ve öyle oldu” (Musa 2:26). Ve böylece ilk erkek Adem ve ilk kadın Havva yaratıldı ve kendilerine cennetteki anne ve babamızınkine benzeyen bedenler verildi. “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı; insanları erkek ve dişi olarak yarattı” (Yaratılış 1:27). Rab yarattıklarını tamamladığında memnun olmuştu ve yaptığı işin iyi olduğunu biliyordu ve bir süre dinlendi.

Tanrı’nın Yarattıkları O’nun Sevgisini Gösterir

Şimdi bu güzel dünyada yaşıyoruz. Bize ısı ve ışık veren güneşi düşünün. Bitkileri büyüten ve dünyanın temiz ve canlı olmasını sağlayan yağmuru düşünün. Bir kuşun öttüğünü ya da bir arkadaşımızın güldüğünü duymanın ne kadar iyi olduğunu düşünün. Bedenlerimizin ne kadar harika olduğunu---nasıl çalışabildiğimizi, oynayabildiğimizi ve dinlenebildiğimizi düşünün. Bütün bu yaratılanları düşündüğümüzde, İsa Mesih ile Cennetteki Babamızın ne kadar bilge, güçlü ve sevgi dolu varlıklar olduğunu anlamaya başlarız. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayarak bize karşı büyük bir sevgi göstermişlerdir.

Bitki alemi ile hayvanlar alemi de bize sevinç vermek üzere yaratılmıştır. Rab şöyle demiştir: “Evet, toprağın mevsiminde verdiği her şey, insana faydası olsun diye, kullanması için yaratılmıştır, hem göze hitap etmek hem de kalpleri memnun etmek için; evet, yemek ve giysi için; tatmak ve koklamak için; bedeni kuvvetlendirmek ve ruhu canlandırmak için” (Ö&A 59:18--19). Tanrı’nın yarattıkları çok olsa da, O onların hepsini bilir ve sever. O şöyle demiştir: “Her şey benim için sayılıdır, çünkü onlar benimdir ve ben onları bilirim” (Musa 1:35).

Ek Kutsal Yazılar


Eyüp 38:7 "Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken?"

Musa 3:5 “Ve kırdaki her bitki yeryüzünde bitmeden önce ve kırdaki her şifalı ot yetişmeden önce vardı.  Çünkü Ben Rab Tanrı dediğim gibi her şeyi ruhsal olarak, doğal olarak yeryüzünde olmadan önce yarattım. Çünkü Ben Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemiştim. Ve Ben Rab Tanrı, bütün insançocuklarını yaratmış, ama henüz toprağı işleyecek bir insan yaratmamıştım; çünkü Ben onları cennette yarattım; ve henüz yeryüzünde ve suda ve havada bir beden yoktu;

Home -  Ev