Sevindirici Haber İlkeleri   


RAB’BİN SOFRASI

23. Bölüm

Mesih Rab’bin Sofrasını tanıttı.

Rab’bin sofrasının simgeleri İsa Mesih’in Kefareti hakkında ne öğretiyor?

Kurtarıcımız bizden kendisinin kefaret ödediği büyük fedakarlığını hatırlamamızı ve emirlerine uymamızı ister. Bunu yapmamıza yardımcı olmak için, sık sık toplanmamızı ve Rab’bin sofrasından yiyip içmemizi emretmiştir.

Rab’bin sofrası, Kurtarıcı’nın kefaretini hatırlamamıza yardımcı olan kutsal bir rahiplik törenidir. Rab’bin sofrası sırasında, ekmek ve suyu paylaşırız. Bunu, O’nun bizim için feda ettiği bedeninin ve kanının anısına yaparız. Rab’bin sofrasına iştirak ederek, Cennetteki Babamızla yaptığımız kutsal antlaşmaları yenilemiş oluruz.

Çarmıha gerilmeden kısa bir süre önce, İsa, Havarileri’ni üst katta bir odada topladı. Kısa bir süre sonra çarmıhta öleceğini biliyordu. Ölmeden önce, sevdiği bu insanlarla son kez bir araya geliyordu. Onlardan her zaman kendisini hatırlamalarını istedi, böylece güçlü ve imanlı olabileceklerdi.  

Hatırlamalarına yardımcı olmak için, onlara Rab’bin sofrasını tanıttı. Ekmeği parçalara böldü ve kutsadı. Ve sonra şöyle dedi: “Alın, yiyin; bu benim sizin için bir fidye olarak vereceğim bedenimi hatırlamamız içindir” (Joseph Smith Translation, Matta 26:22). Ardından bir bardak şarap aldı, kutsadı ve içmeleri için Havarilerine verdi ve şöyle dedi: “Bu benim kanımın hatırlanması içindir. . . , çünkü bu benim adıma inananların günahlarının bağışlanması için akıtılan kandır” (Joseph Smith Translation, Matta 26:24; ayrıca bkz. Matta 26:26--28; Markos 14:22--24; Luka 22:15--20).

Dirilişinden sonra İsa, Amerika kıtasına gelerek Nefililer’e de aynı kutsal töreni öğretti (bkz. 3. Nefi 18:1--11, 20:1--9). Kilisenin son zamanlarda iade edilmesinden sonra, İsa halkından bir kez daha kendisini hatırlamaları için Rab’bin sofrasına iştirak etmelerini emrederek şöyle dedi: “Rab İsa’nın hatırlanması için kilisenin sık sık bir araya gelerek ekmeği ve şarabı paylaşması uygundur” (Ö&A 20:75).

Rab’bin Sofrası Nasıl Uygulanır

Kutsal yazılarda, Rab’bin sofrasının nasıl uygulanacağı tam olarak açıklanmaktadır. Kilise üyeleri her Sebt Gününde ibadet etmek ve Rab’bin sofrasına katılmak için toplanırlar (bkz. Ö&A 20:75). Rab’bin sofrası, gerekli rahiplik yetkisine sahip kişiler tarafından yönetilir. Bir rahip veya yaşlı ekmeği parçalara böler, diz çöker ve onu kutsar (bkz. Ö&A 20:76). Sonra bir diyakon veya başka bir rahiplik sahibi kişi Rab’bin sofrası ekmeğini topluluğa dağıtır. Sonra rahip veya Melkizedek rahipliğine sahip bir kişi suyu kutsar ve bu da üyelere dağıtılır. İsa Rab’bin sofrasını tanıtırken öğrencilerine şarap verdi. Fakat son zamanlarda alınan bir vahiyde, O kendisini hatırladığımız müddetçe, Rab’bin sofrasında ne yediğimizin ve ne içtiğimizin önemli olmadığını söyledi (bkz. Ö&A 27:2--3). Günümüzde, Son Zaman Azizleri şarap yerine su kullanır.

İsa, her iki Rab’bin sofrası duası için söylenilen sözlerin tamamını vahiy etmiştir. Bu güzel duaları dikkatle dinlemeli ve söz verdiğimiz şeyleri ve bize nelerin söz verildiğini anlamaya çalışmalıyız. Ekmeğin kutsanması için edilen dua şöyledir:

“Ey Tanrı, Ebedi Baba, senden Oğlun İsa Mesih'in adıyla, bu ekmeği ondan yiyecek olan herkesin canı için bereketlemeni ve kutsamanı diliyoruz ki Oğlu'nun bedeninin hatırası olarak yesinler ve Ey Tanrı, Ebedi Baba, Oğlu'nun adını üzerlerine almaya ve O'nu her zaman hatırlamaya ve O'nun kendilerine vermiş olduğu emirleri yerine getirmeye istekli olduklarına dair sana tanıklık etsinler ki O'nun Ruhu her zaman yanlarında bulunsun. Amin.” (Ö&A 20:77).

Suyun kutsanması için edilen dua şöyledir:

“Ey Tanrı, Ebedi Baba, senden Oğlun İsa Mesih'in adıyla, bu şarabı [suyu] ondan içecek olan herkesin canı için bereketlemeni ve kutsamanı diliyoruz ki Oğlu'nun kendileri için dökülmüş olan kanının hatırası olarak içsinler; Ey Tanrı, Ebedi Baba, O'nu her zaman hatırladıklarına dair sana tanıklık etsinler ki O'nun Ruhu yanlarında bulunsun. Amin.” (Ö&A 20:79).

Rab’bin sofrası kutsal töreni çok sade ve saygılı bir şekilde gerçekleştirilir.

Rab’bin sofrası dualarını dikkatlice inceleyin.  Her cümlenin anlamını düşünün.

Rab’bin Sofrasında Yenilemiş Olduğumuz Antlaşmalar

Rab’bin sofrasına iştirak ederken hangi antlaşmaları yenilemiş oluruz?  Eğer o antlaşmaları tutarsak, Rab bize hangi kutsamaları vereceğine dair söz verir?

Rab’bin sofrasına her iştirak edişimizde, Rab ile yaptığımız antlaşmaları yenilemiş oluruz. Bir antlaşma, Rab ile çocukları arasındaki kutsal bir vaattir. Yaptığımız antlaşmalar Rab’bin sofrası dualarında açıkça belirtilmiştir. O antlaşmaların ne olduğunu ve ne ifade ettiğini bilmek önemlidir.

İsa Mesih’in adını üzerimize alacağımıza dair antlaşma yaparız. Bunu yaparak, O’nunla ve O’nun Kilisesiyle özdeşleşmek istediğimizi gösteririz. O’na ve insan kardeşlerimize hizmet edeceğimizi taahhüt ederiz. Üzerimize aldığımız O’nun adına utanç ve ayıp getirmeyeceğimizi vaat ederiz.

İsa Mesih’i her zaman hatırlayacağımıza dair antlaşma yaparız. Bütün düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız O’ndan ve O’nun misyonundan etkilenecektir.

O’nun emirlerine uymayı vaat ederiz.

Vaftiz olduğumuzda bütün bu yükümlülükleri üzerimize alırız (bkz. Ö&A 20:37; Mosiya 18:6--10). Böylece, Rab’bin sofrasına iştirak ettiğimizde, vaftiz olurken yaptığımız antlaşmaları yenileriz. İsa Rab’bin sofrasına nasıl iştirak edeceğimizi göstermek için bir örnek vermiştir (bkz. 3. Nefi 18:1--12).  Tövbe edip, O’nun adına inanarak bu örneği uyguladığımızda, günahlarımızın bağışlanacağını söylemiştir (bkz. Joseph Smith Translation, Matta 26:24).

Rab, eğer antlaşmalarımıza uyarsak, her zaman O’nun Ruhu’nun bizlerle birlikte olacağını vaat eder. Kutsal Ruh tarafından kendisine rehberlik edilen kişi sonsuz hayata kavuşmak için gereken bilgi, iman, güç ve doğruluğun sahibi olacaktır.

Hafta içinde verdiğimiz sözleri hatırlamak için ne yapabiliriz?

Rab’bin Sofrasını Aldığımız Zamanki Tutumumuz

Rab’bin sofrasını (ekmeği ve suyu) almak için kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Rab’bin sofrası dağıtılırken Kurtarıcı’nın Kefaretini hatırlamamıza yardımcı olması için ne düşünebiliriz?

Öğretmenler için: Öğrettiğiniz kişilerin çoğu anne ve babalardan oluşuyorsa, onlardan çocuklarını ekmeği ve suyu saygılı bir şekilde almaya hazırlamak için ne yaptıkları konusunda fikirlerini paylaşmalarını isteyebilirsiniz.

Rab’bin sofrasına iştirak etmeden önce kendimizi ruhsal olarak hazırlamalıyız. Rab, hiç kimsenin layık olmadan Rab’bin sofrasını almaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu, Rab’bin sofrasını almadan önce günahlarımızdan tövbe etmemiz gerektiği anlamındadır. Kutsal yazılar şöyle der: “Eğer bir kişi günah işlemişse, Tanrı ile barışıncaya kadar iştirak etmesin” (Ö&A 46:4). Rab oniki Nefili öğrencine şu talimatı verdi: “Layık olmayan hiç kimsenin bile bile benim etimden ve kanımdan yiyip içmesine izin vermeyeceksiniz. Çünkü layık olmadan kim benim etimden yer ve kanımdan içerse, ruhuna yargı yiyip içmiş olur” (3. Nefi 18:28--29).

Rab’bin sofrası hizmeti sırasında, zihinlerimizi bütün dünyevi düşüncelerden uzak tutmalıyız. Dua etmeyi ve saygılı olmayı hissetmeliyiz. Kurtarıcımızın kefaretini düşünmemiz ve bunun için minnettar olmamız gerekir. Hayatlarımızı gözden geçirmemiz ve daha iyi ne yapabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Ayrıca, emirlerin tutulmasına ilişkin kararlılığımızı da yenilemeliyiz.

Rab’bin sofrasına iştirak etmeden önce mükemmel olmamıza gerek yoktur, ancak kalplerimizde tövbe ruhu bulunmalıdır. Rab’bin sofrasını alırken gösterdiğimiz tutum, buna ilişkin tecrübemizi etkiler. Eğer Rab’bin sofrasına temiz bir yürekle iştirak edersek, Rab’bin vaat ettiği kutsamaları elde ederiz.

Rab’bin sofrasından layık bir şekilde yiyip içmenin ruhsal gücümüzü neden arttırdığını düşünüyorsunuz?

Ek Kutsal Yazılar

1. Korintliler 11:27-29 (Rab’bin sofrasına layıkıyla iştirak edilmesi)

Yuhanna 4:5-14 (İsa yaşam suyudur)

Yuhanna 6:30-35 (İsa yaşam ekmeğidir)

Home -  Ev