HAYATIN AMACI"Adem insanların var olabilmesi için düştü ve insanlar da
sevinebilmek için var oldular (2 Nefi 2:25).