GERÇEK KİLİSE'NİN NİTELİKLERİ

1. Kilise'yi kuran Mesih'tir. (Efesliler 4:11-14)

2. Gerçek Kilise İsa Mesih'in adını taşımalıdır. (Efesliler 5:23)

3. Gerçek Kilise'nin temeli Havariler ve Peygamberler'den olmalıdır. (Efesliler 2:19-20)

4. Gerçek Kilise'nin yapısı Mesih'in kurduğu Kilise'nin yapısıyla aynı olmalıdır. (Efesliler 4:11-14)

5. Gerçek Kilise ilahi yetkisi olduğunu iddia etmelidir. (İbraniler 4:4-10)

6. Gerçek Kilise'de maaşlı rahipler olmamalıdır. (Elçilerin İşleri 20:33-34; Yuhanna 10:11-13)

7. Gerçek Kilise suya daldırarak vaftiz etmelidir. (Matta 3:13-16)

8. Gerçek Kilise Kutsal Ruh Armağanını elleri baş üzerine koyarak bağışlamalıdır. (Elçilerin İşleri 8:14-17)

9. Gerçek Kilise Tanrı’nın gücüyle hastaları iyileştirmelidir. (Markos 3:14-15)

10. Gerçek Kilise Tanrı’nın ve İsa’nın birbirlerinden ayrı, iki farklı kişi olduğunu öğretmelidir. (Yuhanna 17:11; 20:17)

11. Gerçek Kilise Tanrı’nın ve İsa’nın et ve kemikten bedenleri olduğunu öğretmelidir. (Luka 23:36-39; Elçilerin İşleri 1:9-11)

12. Kilise'de görev alanlar Tanrı tarafından çağrılmalıdır. (İbraniler 4:4; Çıkış 28:1; 40:13-16)

13. Gerçek Kilise Tanrı’dan vahiy aldığını iddia etmelidir. (Amos 3:7)

14. Gerçek Kilise müjdeci bir kilise olmalıdır. (Matta 28:19-20)

15. Gerçek Kilise Tanrı’nın geri getirdiği bir kilise olmalıdır. (Elçilerin İşleri 3:19-20)

16. Gerçek Kilise ölüler için vaftiz uygulamalıdır. (1. Korintliler 15:16-29)

17. "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." (Matta 7:20)